Мокур Куулар стал Народным хоомейжи Тувы

3 года ago Пресс-служба Комментарии к записи Мокур Куулар стал Народным хоомейжи Тувы отключены

Мокур Куулар стал Народным хоомейжи Тувы Мокур Улуудаевич Куулар тыва хөөмей-сыгыттың сайзыралынга бодунуң улуг үлүг-хуузун киирген өгбелеривистиң бирээзи. Март 3-те Тыва Республиканың культура сайыды А.К. Тамдын болгаш Тыва үндезин культура төвүнүң коллективи улуг назылыг хоочун хөөмейживис Мокур Улуудаевичиге Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи деп бедик атты Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажынга чедип, тывысканнар.  Мокур Улуудаевич 1943 чылдың июль 14-те Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыргакы сумузунга төрүттүнген. Мокур Улуудаевич бодунуң чажыттары-биле дөмей бирги классче 10 харлыында өөренип кирип, Чыргакы суурнуң 8 чылдың школазын доозупкаш, өөредилгезин Чыраа-Бажынга уламчылап, 10-гу классты 1956 чылда дооскан. Школаны дооскан дораан ол Кызылдың бир дугаар тускай мергежил училищезинче өөренип кирген. 1959 чылда ол училищени чедиишкинниг доозуп, Чыраа-Бажы суурга электриктеп ажылдап эгелээн.  Бичиизинден-не салым-чаяанныг хөөмейжи болганындан Мокур Улуудаевич бот-тывынгыр уран чүүл көргүзүглерниң идепкейлиг киржикчизи болуп, аныяк-чалыы үезинден эгелеп Чыргакы суурнуң билдингир хөөмейжилериниң санынче кирип, боду ышкаш салым-чаяанныг чуртташтары Ак-оол Кара-Сал, Эрес-оол Куулар-биле Чөөн-Хемчик кожуунга 1973 чылда тургустунган бот-тывынгыр, тыва улустуң аас чогаалынга үндезилеттинген «Сыгырга» бөлүүнүң артистери апарганнар. Ук бөлүктүң кайгамчыктыг оюн-көргүзүүн Россияның телевидение болгаш радио төвү Останкинога тырттырган. Ол ышкаш Мокур Улуудаевич 1980 чылда Москвага болуп эрткен делегей чергелиг чайгы олимпийжи оюннарның уран чүүл талазы-биле төлээлериниң санынче кирип турган.  «Сыгырга» бөлүү Тывага эң-не баштай тургустунган улуг бөлүктерниң бирээзи. Ооң бирги киржикчилеринге Тываның ховар оолдары Ачын-оол Монгуш, Седен-Дамба Ондар, Эрес-оол Ондар, Тыва АССР-ниң Алдарлыг артизи Ак-оол Кара-Сал, Тыва АССР-ниң культураның Алдарлыг ажылдакчызы Эрес-оол Куулар, «Саян» ансамбилиниң солизи Олег Куулар, ТР-ның Улустуң хөөмейжилери Маржымал Ондар, Сундукай Монгуш, Хунаштаар-оол Ооржак хамааржыр. Оларның салгакчылары ТР-ның Улустуң хөөмейжилери Конгар-оол Ондар, Кайгал-оол Ховалыг база хөөмейжи оруунуң баштайгы базымнарын «Сыгыргадан» эгелээннер.  Мокур Улуудаевич хөөмейжи Ооржак Хорагай Кылын-ооловичиниң өөреникчизи болуп, Чөөн-Хемчик кожууннуң аныяк хөөмейжилерин углап-баштап, өөредип чоруур. Хоочун хөөмейжи бодунуң башкызы Чөөн-Хемчик кожууннуң Улустуң хөөмейжи деп аттың эдилекчизи Хорагай Ооржак дугайында кезээде чоргаарланып, хүндүлеп чугаалаар.  Мокур Куулар стал Народным хоомейжи Тувы Мокур Улуудаевич хөй санныг шаңнал бижиктерниң эдилекчизи, оларның аразында: — Хөөмей чылынга болгаш хоочун хөөмейжи Евгений Оюннуң 50 харлаан оюнга тураскааткан республика чергелиг «КАРГЫРААМНЫ КАГБАС-ЛА МЕН» деп мөөрейниң Гран-При шаңналының эдилекчизи (2008);  — Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи Геннадий Туматтың 50 харлаан оюнга тураскааткан «ХӨӨМЕЙ-СЫГЫТ ӨВҮР ЧЕРДЕ» деп фестивальдың «Эң улуг назылыг киржикчи» деп тускай шаңналдың эдилекчизи (2014);  — «АЗИЯ ДИПТИҢ ТӨВҮНДЕ ХӨӨМЕЙ» деп бирги делегей чергелиг фестивальдың «Каргырааның тергиин эки күүседикчизи» деп тускай шаңналының эдилекчизи (2015);  — Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи Геннадий Чаштың 55 харлаан оюнга тураскааткан республика чергелиг хөөмейжилер мөөрейиниң «Каргырааның тергиин эки күүседикчизи» деп тускай шаңналының эдилекчизи (2015);  — Хоочун хөөмейжилер аразынга болуп эрткен мөөрейге «Каргырааның тергиин эки күүседикчизи» деп тускай шаңналдың эдилекчизи.  Хүндүлүг Мокур Улуудаевич! Тыва үндезин культура төвүнүң коллективи Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи деп бедик атты Силерге тывысканы-биле изиг байырны чедирип, каң дег быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, катаптаттынмас каргырааңар ам-даа бисти өөртүп чоруурун сеткиливис ханызындан күзеп, хей-аъдыңар бедик болурун йөрээдивис! Курай! Курай! Курай!   Тыва үндезин культура төвү