Чогаадыкчы өөредилге

7 месяцев ago Норжима Ондар Комментарии к записи Чогаадыкчы өөредилге отключены

Чөөн-Хемчик кожууннуң Культура хөгжүлдезиниң төвүнге культура-дыштанылга албан черлериниң аныяк ажылдакчыларының семинары болуп эрткен. “Культура-дыштанылга албан черлериниң ажыл-чорудулгазының инновациялыг методикалары” деп темалыг семинарны “Клубтуң чогаадыкчы чорук школазының” удуртукчузу Долаана Доскаар ажыткаш, семинарга билип алыр чүүлдерни ажылынга чогаадыкчы сеткил-хөөн-биле чедиишкинниг ажыглаарын күзээн.
Семинарның ажылын методика килдизиниң эргелекчизи Чодураа Сат, улусчу чогаадылга килдизиниң эргелекчизи Анай-Хаак Куулар и культура-массалыг дыштанылга талазы-биле менеджер Айдың Монгуш олар тема аайы-биле башкарып эрттиргеннер.

Чогаадыкчы планнарны тургузарының, культура-дыштанылга ажылдарның дугайында информацияларны профессионал майыктарга дүүштүр бээриниң айтырыгларын семинарга сайгарып чугаалашкан, “Албан чериниң сайтызы башкарылганың чедиишкинниг аргазы” деп темаже улуг кичээнгейни салган. “ИТ-Девелоп” КХН-ниң удуртукчузу Александр Седип семинарга дистанциялыг харылзаа аргазы-биле киржип, албан чериниң сайтызынга информация материалдарын кииреринге хамаарыштыр арга-сүмелерни берген.

Суму, кожуун чергелиг культура-массалыг ажылдарны онлайн режимге эрттирип турганын семинарның киржикчилери сайгарып, арга-дуржулга солушкан. Республика чергелиг эртер культура-массалыг дыштанылга хемчеглеринге киржилге дугайында семинарга чугаалашкан.
Ийи хүн дургузунда эрткен өөредилге семинарны ооң киржикчилери ажыл-агыйжы оюн-биле дооскан. Культура-дыштанылга албан черлериниң аныяк специалистеринге сертификаттарны тывыскан.

ТуваМедиаГрупп Новости Тыва Кызыл

# Файл Размер файла Кол-во скачиваний
1 jpg O1cilG0hLOo 152 КБ 33
2 jpg Ul2XrAF0PsY 308 КБ 31